We need your support!

 

The webTV funds are running low.  Help us fund the next free Formula Offroad broadcast on SMKplay.se   Read More...

 

Amount to donate SMK Uppsalas miljörapport 2010

Miljörapport Formula Offroad NEZ Cup #7 och #8 2010 09 04-05

Gällande

Incidenter, omhändertaget material, avvikelser osv.

 

 

Vår nykonstruerade tankmatta användes under dessa dagar. Vi hade en avdelad personal att kontinuerligt sopa denna fri från grusmaterial som släpats upp på mattan för att undvika eventuell återtransport av grus med tänkbart bränsle eller oljespill. Vid funnet oljedropp användes absol omedelbart för att absorbera fläcken . Mattan användes även vid några tillfällen för en inledande uppställning och sanering av havererade fordon innan dessa transporterades vidare till sin depåplats

Vi kompletterade detta med ett lastbilsflak av lastväxlartyp som har 2dörrar i bakstammen. Vitsen med denna typ av flak är att den är låsbar för nattförvaring av bränsle, samt att det vid eventuell brand kommer kunna bränna av allt explosivt/brännbart material samtidigt som branden begränsas till flaket endast utan explosionsrisk då ingen instängning finns. Eventuellt spill från läckande dunkar stannar på flaket och kan lätt omhändertas med absorberande material. Flaket användes även till från banan omhändertaget grusmaterial som där på förvarades i en BigBag säck. Även här valde vi att förvara detta materialet på flak för att undvika eventuell "genomrinning" av kolväte/glykol spill som finns i grusmaterialet.

I miljöboden fanns:

sopsäck för gummi plast och andra brännbara produkter

tunna för trasor trassel papper och "blöjor" som är oljekontaminerade, oljefilter mm

en tunna för kylmedium glykol etc

och en tunna för spillolja samt bränslespill

I boden förvaras även ett antal hinkar Absol

 

 

 

 

Under själva tävlingen:

dag ett 4st incidenter med spill. om uppskattad mängd av 1,65liter totalvolym sammanlagt (glykol/kylvatten och olja) Omhändertagen mängd grusmaterial uppskattas till ca 30kg

Från tankmattan hade vi samlat totalt ca 25kg grusmaterial och absol totalt

En hink Absol lämnades ut till ett havererat fordon samt en BigBag fordonets mekaniker tog själv hand om Absol med oljespill, detta forslades med till hemorten.

 

dag två

5st incidenter med ca 1,1liter uppskattad mängd totalt (olja och glykol/kylvatten) Omhändertagen grusmängd ca 25kg

Från tankmattan samlades totalt ca 30kg grus och absol

Totalt i miljöboden dag ett och två

en fläktrem, 3"blöjor" 3-5l olja, en skvätt kylvätska samt några trasor och ett oljefilter.

 

På publikplats användes tiotalet askfat samt 3st BigBag dedikerade för returburkar/flaskor samt ett större antal BigBag för sopor. Personalen plockade även av området båda dagarna vilket renderade i ca 400l ihopsamlade pappersmaterial, matrester, burkar/flaskor och fimpar mm

8st toaletter varav en handikapptoalett och en dedikerad personal. Relita skötte tömning och spolning av dessa

På publikparkering städade personalen efteravslutad tävling och samlade där ca 100l material vilket mest bestod i reklam papper, lite petflaskor /burkar och ett antal barnblöjor

Depå  och  personal camping Ca 100 liter totalt mest bestående av papper och fimpar samt några burkar och petflaskor.

i depå och personal camping hade vi 7 st toaletter en dedikerad för serveringspersonal. Relita skötte även här tömning och spolning samt påfyllning.

 

BigBag Uppsala sköter omhändertagande av allt fast sopmaterial och transporterar detta till lämpligt ställe för förbränning, destruktion och eller deponi.

Relita sköter omhändertagande av fekalier och urin samt "gråvatten" i de fall detta förekommer.

 

Uppsala

20100908

Miljöchef

Staffan Rydén

We were in 2011