We need your support!

 

The webTV funds are running low.  Help us fund the next free Formula Offroad broadcast on SMKplay.se   Read More...

 

Amount to donate Slutrapport 2010

2010-09-24 r03

 

Slutrapport

Formula Offroad NEZ Cup #7 & #8 4-5/9 2010 Uppsala Dalboda


Beskrivning av tävlingsform

 

Formula Offroad: Spektakulär motorsport med specialbyggda bilar med rejäla paddeldäck och stora motorer. Här gäller det att så felfritt som möjligt komma upp för extremt branta backar mellan olika poängsatta portar.
Mer info angående regler hittar man på www.sbf.se och http://www.lightfoot.no/2010_NEZ_Formula_Offroad_Championship.pdf

Syfte

 

Syftet med denna rapport är att dokumentera vad som hände under 2010 års tävling. Vad som var bra och vad som kan bli bättre.

Tillstånd

 

Tillstånd som söktes:
1.    Dispens mot terrängkörningslagen söktes hos Länsstyrelsen.(bilaga 1)
2.    Tillstånd för allmän sammankomst söktes hos Länsstyrelsen som informerade Polisen.(bilaga 2)
3.    Beslut som reglerar punkt 1 och 2 Dnr. 523-5082-09. (bilaga 3)
4.    Tillstånd från markägare (Swerock) (bilaga 4)
5.    Tävlingstillstånd för NEZ motortävling hos Svenska bilsportsförbundet (bilaga 5)
6.    Banlicens utfärdad av Svenska Bilsportsförbundet Samma som föregående år då upplägget var lika.(Bilaga 6)
7.    Ansökan att få arrangera en NEZ tävling (sökt hos NEZ Formula offroad Group)(bilaga7)

Antal tävlande och hemvist

 

Vi hade 20st startande i år, 7st i modifiedklassen och 13st i unlimited.
Representerade länder och antalet förare från vardera land var:
6st förare från Sverige, 13st förare från Norge och 1st förare från Finland.

Publik

 

Den totala publiksiffran var ca     3200st inkl barn (fri entré från 10 år förra året 7 år).
Lördag  100904                         1464st betalningspliktiga
Söndag 100905                          973st betalningspliktiga
Totalt 2010                                  2437st betalningspliktiga
2009                                            2587st betalningspliktiga
2008                                            2484st betalningspliktiga
Marknadsföring
Tävlingstadens marknadsföring:
Våran hemsida (formulaoffroad.smkuppsala.com) länkad från UNT hela året.
3st Annonser i Uppsala Nya Tidning Stående halvsida
1st annons i Uppsalatidningen helsida
2st annonser i 18 minuter stående halvsida
3st annonser Sportbladet (Aftonbladet) Stockholmsutgåvan
26st stadsinformationstavlor eurosize v34 och 35.

SMK Uppsalas egen marknadsföring:

 

UNT Bilaga 60 000 ex gick ut med UNT Den 28/8 samt egen utdelning av ca 1500 ex
1500st affischer
200st bildekaler
1000st flyers
Hemsidan och diverse forum på Internet.
Marknadsföringen på Gränby Centrum, Thomas Evsäters och Rolf Keiser visade sina bilar och vi sålde rabatterade biljetter. Samt att 500 affischer delades ut till barn. Detta var mycket uppskattat från både besökande och funktionärer.  
Vi har även synts spontant i diverse tidskrifter och evenemangkalendrar.
Uppsala tourism, villatidningen, uppsala.com, uppsalatidningens 30 dagar, bjorklinge.nu, mfl.


Mätetal Marknadsföring:
Den enda mätmetod vi har på marknadsföringen är tittarsiffror på hemsidan.
Totala antalet besök är mellan Mars i år (då sidan skapades) och tävlingsdatumet:

4857st unika besökare.
Besök relaterat till annonsering:        Unika besökare/ Marknad Unt
27/8 annons Uppsalatidningen                                  73/1
28/8 Sportbladet och UNT-bilaga                             78/2
29/8                                                                             136/3
30/8 annons i UNT                                                     142/2
31/8 annons i Sportbladet                                         196/3    
1/9 annons i UNT och 18 minuter                             198/6
2/9                                                                                234/6
3/9 annons i UNT, 18 minuter och Sportbladet       422/15
4/9 tävlingsdag 1                                                        574/19
5/9 tävlingsdag 2                                                        417/15

Länkad från tidigare sida totalt över året:
offroad.smkuppsala.com            30%
smkuppsala.com                         22%
pirate4x4.no                                 8%
marknad.unt.se                            5%
superstart.se                                5%
4x4sweden.se                              4%
formulaoffroad.no                         3%
formulaoffroad.se                         3%
uppsala.com                                 5%
bjorklinge.nu                                 2%
uppsala.to                                     2%

Den vanligaste sökfrasen för att söka efter hemsidan och hitta den var ”formula offroad uppsala 2010” viken bestod av ca 30% av alla sökningar.

Mediabevakning:

De som var på plats var:
4Weeel Drive med reporten Mikael Lindberg
Snowmobile (filmar för Viasat motor)med reporter/fotograf/filmare Dick Abrahamsson,
Bertan Camaz, Niklas Larsen, Johan Frisk, Claes Magnusson.
Uppsala Nya Tidning gjorde reportage under Söndagen reporter Henrik Söderlund och fotograf Hans E Eriksson
Filmare Bengt Larsson (team Motlut)
Jenny Lindevall (SMK Uppsala)
Helena Evsäter (team Evsäter The Evil)
Gösta Blomqvist frilans
Chris Adolfsson frilans
Johan Eriksson frilans
Liselott Wessslund frilans
Tom Sandstedt frilans
Filmare Hagge Hagander Twinway Produktion (You Tube)
Irene Åkesson Bilia
Leif Wahlström IF Metall/Fordon/ Bilia (Uppsalapolitiker)

Skador på personer, fordon mm

 

Ett brutet nyckelben rapporterat.
En bil blev så illa skadad under lördagen så att den fick startförbud resten av tävlingen.
Inga klagomål från Torkelsbovägen detta år vägen spärrades av oss och skyltning hänvisade till rätt väg.
Sanering och sophantering
Vid akuta oljeläckage var saneringsgruppen på plats inom 1 minut.
Absorberingsdukar och Absol användes för att suga upp oljeläckage och all kontaminerad sand omhändertogs för destrultion. (Se bilaga 8)
Nytt för i år är våran nyframtagna tankstation som imponerade på alla inblandade och kommer troligtvis att sätta ny standard i Sverige och Norge. Tankplatsen är idag såld till Norges bilsportsförbund så en ny är beställd till oss.
Dessutom så var SBFs miljöutskott på visit för att se på våran miljöhantering vilket gav ett mycket gott resultat. Se bilaga 9
Brand
Inga brandtillbud rapporterade detta år
30st Brandsläckare 15Co och 15P kom från Upplands Brandservice
4st brandmän från Attunda räddningstjänst.
Nytt för i år är 3 st Co släckare med ryggfästen som bars av eget räddningsfolk på ATV vilket sparde tid vid en eventuell brand.

Räddningsbilar

 

2st Saab rescuebilar med klipputrutning hyrdes in
Sjukvård
Ambulans från Ekerö ambulansservice.
Läkare och 1 sjuksköterska var på plats under hela tävlingen. Vi bör ha 2 sjuksköterskor.
Säkerhet
Från Svevia, Skälbyvägen 2, Upplansdväsby lånades betongbarriärer så kallade GP-link. Dessa betongbarriärer är 6m långa och avskilde publiken från tävlingsområdet där tävlingsbilarna var uppställda. Vi hade som regel att ingen fick sitta på betongbarriärerna om någon bil mot förmodan ändå skulle köra på dessa. Detta hade vi förra året inga problem med då vi erbjöd publiken närmast barriären sittplatser. Dessa betongbarriärer går inte att rubba varken för hand eller av något tävlingsfordon, dessa flyttas endast med hjälp av en hjullastare efter att de länkats isär på så sätt var publiken helt säker. Dessutom så stod tävlingsbilarna som en extra barriär mellan tävlingsbanorna och publiken.
Betongbarriärerna hämtades och lämnades tillbaka av MT höglyft till självkostnadspris.

Bärgning

 

Bärgning fungerade mycket bra trots längre transportsträckor detta år. Detta löstes med att Storstockholms bilbärgnings Uppsalaavdelning ställde upp med två flakbärgare som körde kraschade bilar från toppen till depån. På toppen så hade vi Lasse med en L180 med kranarm från Hägglunds Maskiner. Nere på botten av gropen så hade vi en L120 från Vendels Grus och en L90 från Bolandskolan bägge med kranarm. Dessutom så hade vi en Hjulgrävare från KJs Maskiner som pendlade mellan Startplattan och depån för avlastning av bilar från bärgningsbilarna. De som kör maskiner i gropen under tävlingens genomförande har förarbevis för dessa maskiner.

Sekretariat

 

Sekretariatet kommer från IP Skogen. Datorer och skrivare lånades ut av Alina. Internetuppkoppling bjöd tre.se på ett nät för sekretariatet, ett nät för publiken och ett nät för pressen. Sekretariatet saknade detta år skylt vilket måste till nästa år. Nationsflaggor lånades ut av Scandekor.
Depå
Väl fungerande depåverksamhet, som även i år hade utritade depårutor vilket uppskattades av teamen. I varje depåruta fanns en stor burk som fungerade som askkoppar att fimpa i, vilket fungerade mycket bra.
Det som missades även i år var välkomstbrevet som teamen skulle ha fått när de anlände till tävlingen.
Inget oljespill i depån detta år!
Swerock bjöd även detta år på ström vilket är en av anledningarna till att vi kan hålla en högre klass än andra organisatörer. Varje team har annars små elaggregat så de får ström och denna miljöbov och irritationsmoment slipper vi.
Långåkers elektroservice hjälpte till med inkoppling och kabel ca 200m.2 st kopplingsskåp som matades med 125A och sedan matade vidare 2 och 3st 32A kablar som i sin tur lades ut i slingor om max 5 elbjörnar i varje slinga. Totalt 15st 32A kablar,4 st 16A kablar, 15st Elbjörnar 32A, 1 st elbjörn 16Aoch 150m 240Akabel vilket lånades ut av Lambertsson. Belysningsmaster 3 st kom från Cramo. Till nästa år så bör ansvarig med elkunskap sättas för elektrifieringen då systemet bör testas efter varje kopplingspunkt så inga faser är vända eller felkopplade. Dessutom så skulle det behövas lite fler elbjörnar och kablar för att räcka till helt.   

Banor och tävlingens genomförande

 

5st tekniska banor och 1st tidbana lades vardera dag. Som banmarkeringar användes färgade bildäck. Poängskyltar gjordes innan av laminerade A3 ark och dessa skruvades upp på markeringskäppar. Till nästa år så måste vi förbättra kommunikationen mellan de som jobbar på startplattan, toppen och depån. Vi behöver skapa rutiner hur arbetet skall fungera. Det som strulade var att de på toppen inte fick information om banbyte direkt, det ansvaret skulle kunna ligga på raceleader. Framvinkare fick dålig information om hur det låg till med de förare som var i depån, om de vill starta i banan eller avstå. Detta skulle kunna skötas av tex. tidtagningschef och depåchef. Hjulgrävaren från KJs Maskiner var även mycket användbar vid banbyggena på kvällarna och det är ett måste med en hjulgrävare om vi skall få till bra banor i denna grusgrop.
Priser utöver pokaler som köptes av Laxen sportpriser var skänkta av Generatorservice och Jula. Blommor skänktes av Fyra Årstider din florist i Luthagen.

Sambandsutrusting

 

45st kommunikationsapparater hyrdes av FRO (FrivilligaRadioOrginisationen) mor förra årets 24st.
5st apparater med peltorlurar lånades av Göran Ekström för domarnas räkning, denna utrustning bör vi köpa in till klubben.
6st apparater lånades av Rolle Stavlind för parkeringens, sekretariatet, bärgning samt räddnings räkning mot förra årets 12st.

Inhägnad

 

Området är inhägnat med höga stängsel som står med hjälp av betongfötter, total längd av 600 m. Allt detta är lånat från Uppsala American Car Club.
Inhägnaden är till för att publik ska guidas rätt och för att ingen ska kunna ”planka” in på tävlingsområdet. I år var två hjullastare varav en med långa gafflar dedikerade till detta för att det skulle gå smidigare vilket det gjorde dock så behövs det fler personer till nästa år så går det ännu fortare.

Matförsäljning

 

På menyn stod hamburgare, läsk, godis till bra priser.
Närproducerade köttprodukter från Faringe Kött.
Allt annat material kom från Nelins vilka vi har bra avtal med.
Kylcontainer hyrdes in från Isolett.
Marförsäljningen hade i år placerats närmare entrén men ändå så att man kunde se tävlingen då man köade vilket vi tror har en positiv inverkan på försäljningen.
Funktionärsmat
Tyvärr så ställde inte RRG Uppland upp med personal detta år utan det fick vi tillsätta själva vilket fungerade bra. Dock så skall det till nästa år delegeras ansvar även för frukosten.
Maten var mycket bättre i år enligt funktionärerna, det enda negativa var att grytan blev lite lös då den värmdes med ånga och skapade då problem då den skulle transporteras till funktionärer på toppen. Maten köptes från Faringe kött och Nelins, den tillagades sedan i Luthagens livs kök. Frukostägg skänktes av Lundkvarn AB i Björklinge. Inriktningen på maten var att den skulle vara lokalproducerad. Lördagens middag betalades av Uppsala Kommun då vi ansökte om representationsbidrag vilket vi kan göra under dessa tävlingar om vi bjuder in de tävlande, funktionärer och sponsorer. Under middagen serverades det totalt 287 portioner fördelade på: Funktionärer                                    86st
Tävlande med team                     146st
Samarbetspartners                        34st
Press                                                 5st
Tävlingsjury och tävlingsledning    16st

Toaletter och hygien

 

7st toaletter på publikområdet varav 1st handikapptoalett.
6st toaletter i depåområdet.
Sedan 2st toalett speciellt till all matpersonal vilket det är lag på.
Toaletterna tömdes och städades under tävlingsdagarna av företaget Relita från Uppsala. Detta samarbete fungerade mycket bra och kommer att efterfrågas även nästa år.
Toaletter kom ifrån Toabilaget 7st, Cramo 2st, IP Skogen 6st.
Varje toalett hade gott om toalettpapper och handsprit för att desinficera händerna med.
Toaletterna slutstädades även av Relita vilket uppskattades mycket och sparde tid för oss på söndagen.
Speakerljud
Speakerljudet kommer från Scenteknik vilket fungerade mycket bra. Högtalarna höjdes upp i en kran på en kranbil. Kranbil kom från MT Höglyft.
Speaker för i år var Jörgen Gustafsson.
Tills nästa år skall vi ha mera färdiga manus om förare, bilar och samarbetspartners.
Samarbetspartners skall erbjudas att skriva manus som tar ca 20 sekunder att läsas upp.

Tält och andra förnödenheter

 

Mat och entrétält kom från IP Skogen
Till nästa år så skall hyrtältet tillfrågas till funktionärstält och middagstält.
Presstält och matförrådstält kom från Civilförsvarsföreningen i Uppsala
Matcontainer kom från Big Bag.
3st sekretariat och 1st försäljningsvagn från IP Skogen.
Funktionärscamping.
Kan bli bättre med tvättmöjligheter. Även den var elektrifierad.

Publikområde

 

Nytt för i år var att vi kunde erbjuda sittplatser närmast betongbarriären vilket uppskattades. Publiken fick annars stå eller ha med sig egna stolar vilket kunde ge lite sämre platser för dem som ville komma nära. Handikapprutan fungerade tillfredställande dock så bör vi ha en dedikerad vakt till den nästa år. Många soptunnor fanns utställda så väldigt lite skräp att plocka efter tävlingen. Nytt för i år var att vi hade askkoppar uppsatta på speciell rökplats vilket minimerade antalet kastade fimpar på marken, bra förslag från förra årets utvärdering. Insläppet blev överbelastat mellan 11:00 och 12:30 så tills nästa år så skall personalen där förstärkas vid den tidpunkten. Personalansvaret för entrén kommer förslagsvis att ligga under vaktchefen.
Vi hade även dansuppvisning för publiken i samband med att tävlingen startade. Uppträdde gjorde gruppen Nerds With Attitude. Under lunchuppehållet så uppträdde även Jöegen Lindström med bandet Lådan. Uppträdandet gjordes på scen i form av ett kapellflak från KM Transport.

Parkering

 

Parkeringen fungerade dåligt under lördagen på grund av sjukdom hos både parkeringschef och biträdande parkeringschef. Detta löstes under söndagen med att Vaktchefen fick ansvaret även för parkeringen och kunde slussa personal mellan publik parkering och entré. Denna lösning skall vi försöka att få till under nästa år.
Kvällsaktiviteter
Badtunna, (ingen bastu i år då den var upptagen) och stor dusch med värme lånad från Relita dessa är mycket uppskattat både av teamen och funktionärerna. Trubaduren hade bekymmer med anläggningen i år vilket resulterade i att spelning på kvällen uteblev men fungerade utrustningen under lunchuppehållen bra.

Funktionärer

 

105st funktionärer var av 15st chefspositioner. Alla funktionärer hade gula reflexvästar.
Chefspositionerna hade två färgade reflexväst. Förra året var vi 86st.
Nytt får i år är att alla funktionärsbarn som var på plats hade egna reflexvästar med namn, telefonnummer och vilken förälder de tillhörde.
Övrigt att förbättra tills nästa år
Fler öppna möten där fler kan delegeras uppgifter.
Förbättra sekretariatets kommunikation med de tävlande (anmälningsbekräftelse, mer info då de anländer till gropen.) Sekretariatet ska även före tävling ha kontakt med andra länders sekretariat. Chefspärmar har tagits fram där varje chef får ett ansvarsområde före, under och efter tävling.

Slutsats

 

SMK Uppsala är bästa arrangören på att arrangera Formula Offroad på ett miljömässigt och arrangemangsmässigt sätt.
En mycket väl genomförd tävling rent organisatoriskt men ändå med förbättringspotential.
Det som kan sägas som negativt om tävlingen jämfört med förra året är den egna tävlingsorganisationen som behöver förbättras och utbildas bättre på regler då vissa delar av tävlingsbiten inte flöt lika bra som förra året.

//Projektgruppen SMK Uppsala

We were in 2011